Gizlilik Politikas覺

Bu gizlilik politikas覺 ile dolukafa.com 羹zerinden kullan覺c覺lar覺n dolukafa.com da bulunan kiisel bilgilerinin kullan覺m覺 ve korunmas覺 organize edilmektedir..

Kiisel Bilgi Tan覺m覺

Kullan覺c覺lar覺n kiisel bilgileri, tan覺mlamas覺, 羹yelik ilemlerinde ya da yorum yapmak i癟in kulland覺klar覺 ad覺 soyad覺, doum tarihi, telefon numaras覺, e-posta adresi, gibi ziyaret癟iyi dorudan ya da dolayl覺 olarak tan覺mlamaya y繹nelik t羹m bilgiler olup, bu gizlilik politikas覺nda kiisel bilgiler olarak an覺lacakt覺r.

Kiisel Bilgilerin Kullan覺m覺

Dolukafa.com kullan覺c覺lar覺n覺n kiisel bilgileri, bu gizlilik politikas覺 ile belirlenen esas ve kapsam haricinde hi癟bir ekilde kullan覺lmayacak.

Kiisel Bilgilerin G羹venlii

Dolukafa.com, kiisel bilgilerin g羹venliini ve gizliliini salamak i癟in gerekli 繹nlemleri almaktad覺r. Ancak, dolukafa.com taraf覺ndan gerekli bilgi emniyetinin salanmas覺na ramen internet sitesine ve/veya sisteme yap覺lan sald覺r覺lar sonucunda kiisel bilgilerin zarar g繹rmesi veya 羹癟羹nc羹 kiilerin eline ge癟mesi durumunda, dolukafa.comun bu sebeple herhangi bir sorumluluu olmayacakt覺r.

Kiisel Bilgilerin G羹ncellenmesi

Bir kullan覺c覺n覺n, bir baka kullan覺c覺n覺n bilgilerine eriimi ve bu bilgileri deitirmesi m羹mk羹n deildir. Kullan覺c覺n覺n kiisel bilgileri, dolukafa.com d覺覺nda sadece kullan覺c覺 taraf覺ndan ula覺labilir ve bu bilgiler sadece kullan覺c覺 taraf覺ndan deitirilebilir. Kullan覺c覺n覺n talebi ile kiisel bilgiler dolukafa.com taraf覺ndan da deitirilebilecek ya da silinebilecektir.

Kiisel Bilgilerin Payla覺m覺

Dolukafa.com, kiisel bilgileri 繹l癟me 癟al覺malar覺, reklam, tan覺t覺m, pazarlama ile benzeri iletiim aktiviteleri nedeniyle 3. ah覺slarla paylamayacakt覺r. Dolukafa.com taraf覺ndan sunulan hizmet kalitesinin artt覺r覺lmas覺 ve site faaliyetlerinin daha iyi ekilde y羹r羹t羹lmesi nedeniyle dolukafa.com taraf覺ndan analiz ama癟l覺 kullan覺labilir.

襤dari kurumlar ve adli kurumlar taraf覺ndan gelen talepler ve bildirimler dorultusunda kiisel bilgiler, Gizlilik Politikas覺na uygun olarak adli ve idari kurumlar ile payla覺labilir.

Kullan覺c覺 襤statistik Bilgileri

Dolukafa.com, internet sayfas覺na giren kullan覺c覺lar覺n istatistiksel bilgilerini, 癟eitli y繹ntemler kullanarak elde edebilir. Kullan覺c覺lar isterse, bu y繹ntemleri engellemeye y繹nelik taray覺c覺 ayarlar覺n覺 deitirebilirler.

Dolukafa.com internet sitesini ziyaret eden her ziyaret癟i, dolukafa.com gizlilik politikas覺 h羹k羹mlerini kabul etmi say覺lacakt覺r.

css.php

Twitter

dolukafa

Instagram

dolukafa

Youtube

dolukafa

Telegram

dolukafa