Flu

Bazı günler fludur… Büyük bir belirsizlik bulutunun içerisinde, sağa sola çarpmadan, çok fazla dağılmadan yolunu bulmaya...