Topraksız Tarım İle Organik Besinler – Hydroponics – 1

Topraksız tarım olur mu? Toprak bitti de suda tarım mı yapacağız? Dediğinizi duyar gibi oluyorum.

EVET, TOPRAK TÜKENDİ, SU KÜLTÜRÜ İLE TARIM YAPACAĞIZ !!!

Topraksız Tarım Hakkında Diğer Makalelerimiz

Bu konuyla ilgili diğer yazılarımıza aşağıda bulunan turuncu başlıklara tıklayarak ulaşabilirsiniz;

TOPRAKSIZ TARIM AMA NEDEN?

Topraksız tarıma sempati kazanmak için önce her şeyi en başından anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Neden geleneksel yöntemleri terk edip alternatif uygulamalara yöneliyoruz.

Bizi bu geleneksel yöntemlerden uzaklaşmaya mecbur bırakan etkenler nelerdir? Gelin önce bunu anlayalım..

 • Dünya ekilebilir tarım alanı yetersizliği: Dünya yüzeyinin %80’i sudur. Geriye kalan %20 lik kara alanının da yalnızca 27 milyon metre karesi ekilebilir niteliktedir. Karasal yüzeyin 149 milyon metre kare olduğu düşünüldüğünde ekilebilir alan karasal yüzeyin yalnızca %18 i kadardır. Hızla artan dünya nüfusuna karşın gelecekte çok daha fazla tarım arazisine ihtiyaç duyulması kaçınılmazdır.

Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/tarim-arazisine-ihtiyac-her-gecen-gun-artiyor/1144508

 • Mevcut ekilebilir alanların kaybı: Ekilebilir alanların kaybına sebep olan bir çok unsur bulunmaktadır. Hatalı yapılaşma, tarım arazilerinin yerleşime açılması, kirlilik, yer altı sularının bilinçsiz kullanımı, yanlış tarım uygulamaları (aşırı kimyasal kullanımı), tarım arazilerinin amacı dışında kullanılması, erozyon. Tüm bu sebeplerden dolayı 2007 ile 2017 yılları arasında sadece Türkiye de ekilebilir alanların %8,2 si kaybedilmiş durumdadır. Bu büyüklük dünyadaki 87 ülkenin yüz ölçümünden daha fazladır.

Kaynak: http://www.dunyagida.com.tr/haber/tarim-alanlarinin-yuzde-82sini-kaybettik/7362

 • Tarım arazisine sahip olan insan sayısının yetersizliği: Hepimiz dededen zengin değiliz ne de olsa. Bir çoğumuzun atalarından kalan ekilebilir arazisi yok ne yazık ki. Günümüz şartlarında kazandığımız parayı da, alabilirsek, ancak yaşadığımız evi alabilmek için harcıyoruz. Dolayısıyla herkesin ekip biçebileceği bir tarım alanı bulunmuyor. Buna ek olarak mevcut çiftçi sayısı da her geçen yıl daha fazla düşmektedir.

Kaynak: Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

 • Tatlı su kaynaklarının hızla tükenmesi: Dünyanın en değerli kaynaklarından biri olan su, doğal kaynakların tükenmesi, küresel ısınma, kirlilik, bilinçsiz kullanım gibi bir çok faktör nedeniyle hızla tükenmektedir. Dünya sağlık örgütünün (WHO) yaptığı araştırmaya göre 2025 yılına kadar dünya nüfusunun yarısı temiz suya ulaşamayacak şekilde kaynaklar azalacaktır. Böyle bir ortamda, geleneksel tarımın ihtiyaç duyduğu su miktarı karşılanamayacak boyutlara ulaşmıştır. Üstelik geleneksel tarımda kullanılan su büyük ölçüde israf olmakta ve büyük bir verimsizlik ortaya çıkmaktadır.

Topraksız Tarım Nedir ?

Neden topraksız tarıma yönelmemiz gerektiğini açıkladığımıza göre artık tam olarak konumuza geçebiliriz.

 

 

Topraksız tarım / Hidroponik tarım / Hydroponics: Adından da anlaşılacağı üzere, tarımsal ürünlerin, çeşitli metodlar kullanarak, toprağa ihtiyaç duymadan üretilebilmesidir.

İçerisinde toprak bulunmayan her türlü ortamda yetiştirilen bitkiler topraksız tarıma örnek gösterilebilir.

Topraksız tarım yöntemlerinde, bitkinin ihtiyaç duyduğu ve topraktan alması gereken tüm besinler,  bitkinin türüne ve ihtiyaç duyduğu miktara göre, özel karışımlar hazırlanarak oluşturulup, bitkinin bulunduğu ortama dahil edilir.

Evde sera kurabiliriz. Hidroponik sistemler kurmak için büyük tarlalara gereksinim duymadan her birimiz kendi evimizin balkonu ya da terasından kendi ihtiyaçlarını karşılayacak sebze ve meyve üretimini gerçekleştirebilir.

Topraksız tarımın amacı : Hızla tükenen tarımsal kaynaklar ve artan insan nüfusu karşısında tarım faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi ve bu sayede herkese yetebilecek besin üretimi sağlanmasıdır.

Topraksız Tarım Sistemleri Nelerdir ?

Topraksız tarımın bir çok farklı uygulama yöntemi bulunmaktadır. İşin içinde toprağın olmadığı her yöntem topraksız tarıma girebilir.

Topraksız tarım türlerini bir şema ile gösterirsem daha iyi anlaşılabileceğini düşünüyorum.

 

topraksız tarım

Topraksız Tarım Sistemleri Tanıtımı

Yukarıdaki şemada görüleceği gibi topraksız tarım dendiğinde tek bir şey den bahsediyor olmayacağız. Bir çok tür ve yöntemi bulunan bu sistemi ilk kez kuracaksanız kafanızda onlarca soru işareti beliriyor olacak. Fakat bu sizi korkutmasın. Tüm yapıyı bu yazımızda analiz ediyor olacağız. Şemada belirttiğimiz yöntemleri açıklamaya başlayalım.

A. Katı Ortam Metodu

Topraksız tarım yöntemleri içinde topraklı tarıma en yakın yöntemdir. Katı ortam yönteminde bitki kökleri toprak yerine, toprağa benzer şekilde katı yataklama oluşturacak malzemelerin içinde bulunur. Bu malzemelerin seçimi bitkilerin sağlıklı yetiştirilebilmesi açısından çok önemlidir.

Seçilen katı ortam malzemelerinin su ve havayı optimum şekilde tutma kapasitesi olmalı, suyu iyi drene edebilmeli.  Bitki köklerinin ihtiyaç duyduğu oksijeni ortama alacak biçimde hacimli olmalı, aynı zamanda bakteri, zararlı mikroorganizma gibi bitkinin gelişimini olumsuz etkileyecek koşullardan arındırılmalıdır.

Agregat : Katı ortam kültüründe kullanılan malzemeler;

Organik malzemeler: mantar kompostu, ağaç kabukları, ahır gübresi, yer fıstığı kabukları, sap-saman, talaş, torf.

İnorganik malzemeler: vermikulit, kaya yünü, perlit, ponza, kum-çakıl, yanmış kil, hidroton (hydroton)

Katı Ortam Avantajları;

 • Özel besin eriyikleri kullanıldığından ekstra gübrelemeye gerek yoktur,
 • Tarım arazisinde gerçekleştirilen ekme-biçme faaliyetlerine gerek yoktur,
 • Tüm süreç kontrol altındadır. Bitki, besine, ihtiyacı olan miktarda, ihtiyacı olduğu zamanda ulaşabilir.

Katı Ortam Dezavantajları;

 • Sistem kök hastalıklarına karşı hassastır. Ortaya çıkabilecek bir kök hastalığı hızlıca yayılabileceğinden dolayı bitki sağlığına daha fazla dikkat etmek gerekir,
 • İlk uygulama maliyeti yüksektir,
 • Enerji kesinti ve dalgalanmalarına karşı kesintisiz enerji sistemlerine (jeneratör vb) ihtiyaç duyar.

B. Su Kültürü / Hidroponik Sistem / Hydroponics System

Tüm bu kelimeler aynı yöntemi ifade etmektedir; SUDA TARIM.

Suda tarım, katı ortamın aksine çok daha fazla yöntemi barındırmaktadır. Elbette her yöntemin kendine göre avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Bu sebeple topraksız tarıma başlamadan önce hangi yöntemin seçileceğine karar verilmesi, alınacak verim ve topraksız tarımda başarıya ulaşılabilmesi açısından en önemli konuların başında gelmektedir.

1. Nutrient Film Technique (N.F.T) / Besin Filmi Tekniği

Çalışma prensibi: Besin filmi tekniği en çok kullanılan akan su kültürü tekniklerinden biridir. Bu yöntemde 2 hazne, 2 pompa bulunmaktadır. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere haznelerin birinde besin eriyiği ile birlikte su bulunmakta, diğer haznede ise yetiştirilecek bitkiler vardır.

Pompalardan bir tanesi besin çözeltili suyu bitki köklerine aktarırken hava pompası da suyun içindeki oksijen miktarını dengeler. Bitkilerin bulunduğu hazne şekilde görüldüğü gibi belirli bir açıda konumlandırılmıştır. Bunun sebebi; pompa tarafından basılan suyun dönüşünün sağlanmasıdır.

hidroponik sistem

 

Avantajlar: 

 • Kapalı devre çalıştığından dolayı su tasarrufu sağlanır.
 • Bitki kökleri ihtiyacı olan oksijeni rahatlıkla alır.
 • Dar alanlarda farklı dizaynlar kullanılarak çok sayıda bitki yetiştirilebilir.
 • Besin çözeltisi israfı oldukça düşüktür. Bu sebeple maliyet avantajı sağlar.

Dezavantajlar:

 • Pompa arızaları ya da elektrik kesintileri karşısında sistem çökebilir,
 • Büyük ve ağır bitkiler için uygun değildir.

Açıklama: Besin filmi tekniği en fazla kullanılan hidroponik sistemlerden biridir. Sahip olduğu bir çok avantajla hem ticari üretim yapan hem de hobi amaçlı bu işle uğraşan bir çok kişinin tercih ettiği yöntemdir.

Bitkilerin bulunduğu hazne genellikle 75mm çapında pvc boru olarak tercih edilir. Bu borunun üzerine bardak matkap ucu ile açılan deliklerden bitkiler sarkıtılır.

Bitki kökleri hem besin hem de oksijene rahatlıkla kavuşabildiği için büyüme hızlı ve sağlıklı olur.

Sürekli çevrim olduğundan dolayı herhangi bir zamanlayıcıya gerek duyulmaz.

Uzun sürekli elektrik kesintileri ve pompa arızaları kökleri kurutabilir. Bu nedenle bu tip durumlara hızlı müdahale etmek gerekmektedir.

2. Drip Hydroponic System / Damla Sulama Yöntemi

Çalışma prensibi: 2 numaralı haznede bulunan besin çözeltili su, pompa vasıtasıyla, 1 numaralı haznede kökleri agregat içindeki bitkilere gönderilir.

Sistemde zamanlayıcı bulunması gerekmektedir. Bitkinin türüne göre belirli zamanlarda sulama işlemi yapılmalıdır.

1 nolu haznede Agregat içinde biriken fazla sıvı, tekrar 2 nolu hazneye gönderilir. Böylelikle dönüşüm sağlanmış olur.

 

Avantajlar:

 • Kurulumu basittir. Fazla maliyet gerektirmeyen düzeneklerle başlangıç seviyede bitki yetiştiriciliği yapılabilir.
 • Bitkinin ihtiyaç duyduğu besini miktar ve zamanlama olarak ayarlamak mümkün olduğundan başarılı sonuçlar elde edilebilir.

Dezavantajlar:

 • Katı ortamın oluşturulabilmesi için özellikle inorganik malzeme ihtiyacı bulunur,
 • Dönüş suyuyla birlikte çözeltiye karışan agregat parçacıklarının dripleri tıkama ihtimali,
 • Sisteme zamanlayıcı eklenmelidir.

Açıklama: Özellikle ticari amaç güderek topraksız tarım işine girenlerin en fazla tercih ettiği hidroponik yöntemlerden biridir. Bu kadar popüler olmasının temel sebeplerinden biri kurulum ve çalışma mantığının basit ve etkili oluşudur.

Sisteme entegre edilen zamanlayıcının pompayı tetiklemesiyle birlikte besin çözeltisi bitkilere iletilir. Özel dripler vasıtasıyla her bitkiye özel olarak ayarlanabilecek miktarlarda besleme yapılabilmesi sistemin en büyük avantajlarındandır.

Sistemin kapalı devre çalışması nedeniyle bitkinin ihtiyaç duyduğu besin çözeltisinin fazlası dönüş hattı ile tekrar kullanılmak üzere çözelti haznesine gelir. Böylelikle hem maliyet avantajı sağlanırken hem de besleme suyunun ph kalitesi ve besin miktarı korunmuş olur.

Dripler, ufak partiküller tarafından tıkanması ihtimaline karşı belirli aralıklarla temizlenmeli, bakımı yapılmalıdır.

3. Bubble Flow Bucket Hydroponic / Kabarcık Akışlı Hidroponik Sistem

Çalışma prensibi: Diğer yöntemlere göre nispeten daha büyük haznelerin kullanıldığı ve bununla paralel olarak daha büyük besinlerin yetiştirilebileceği metoddur.

Besin çözeltili suyun bulunduğu hazneden, saksılara, sisteme entegre çalışan zamanlayıcının pompayı tetiklemesi marifetiyle, su gönderilir. Saksıların suyla dolmasıyla birlikte, yine sisteme dahil edilmiş hava pompası ile saksıların içinde bulunan suya hava verilmeye başlanır.

Saksıların tamamının su dolmasının ardından eriyik çözeltili su dönüş hattından besin haznesine geri döner.

Tüm bu sürece Türkçe ifadesiyle; kabarcık akışlı hidroponik sistem diyoruz. Bu çevrim, belirlenen aralıklarla sürekli olarak devam eder.

 

Avantajlar:

 • Büyük ve hacimli bitki türlerinin yetiştirilmesi için en iyi sistemdir.
 • Yeni başlayanların bile rahatlıkla uygulayabileceği kadar esnek ve kolay bir sistemdir.

Dezavantajlar:

 • Bakım ihtiyacı yüksektir,
 • Enerji kesintilerine karşı hassastır,
 • Bitkilerde ortaya çıkabilecek muhtemel hastalıklar hızla yayılabilir.

Açıklama: Etkili hidroponik sistemlerden biridir. Özellikle büyük ve sarmaşık yapılı bitkiler için kullanımı fayda sağlar.

Yetiştirme kovalarının tercihi yetiştirilecek bitki boyutu ve türüne göre değişiklik gösterir.

Hazır olarak satın alınabilecek sistemler internette yaygın olarak bulunabileceği gibi eldeki malzemeler kullanılarak da benzer sistemler oluşturulabilir.

Hidroponik yöntemlerden birini imal etmeyi sitemizde farklı bir başlık altında ele alacağız.

4. The Kratky Hydroponics Method / Kratky Hidroponik Metodu

Çalışma prensibi: Bitkiler, su üzerinde yüzen bir platformda (köpük levha vb) askıda bırakılırlar.

Bitki köklerinin bir kısmı içinde hydroton bulunan saksılarda iken bir kısmı da besin çözeltili suya temas etmektedir.

Bu sayede kökler hem hava hemde su+besin ile temas ederek ihtiyaç duyduğu tüm ortam koşullarına sahip olur.

Bitkiler zamanla büyüdüğünde, su seviyesi azaltılır.

Böylelikle, köklerin su ve oksijenle buluşması sürekli olarak sağlanmış olur. Bitki kökleri büyüdüğünde su seviyesi azaltılmazsa köklerin oksijensiz kalma durumu ortaya çıkar.

Bu gerçekleştiğinde ise bitkilerin ölmesi kaçınılmaz bir hal alır.

 

Avantajlar:

 • Kurulumu çok basittir. Bir kaç malzeme ile kısa sürede kolayca devreye alınabilir.
 • Ucuz bir yöntemdir. Diğer yöntemlerin aksine maliyet oluşturacak giderleri yoktur.

Dezavantajlar:

 • Bu yöntemler ile büyük sistemler kurmak mümkün değildir çünkü manuel işlemler mevcuttur,
 • Yalnızca; marul, ıspanak gibi hızlı büyüyen bitkiler için uygundur.

Açıklama: Kratky metodu diğer hidroponik sistemlerin aksine pompa, zamanlayıcı, elektrik vb ihtiyaç duymamaktadır.

Kurulumu ve uygulaması kolaydır. Bu nedenle, çocuklar veya hobi olarak bu işle ilgilenenlerin kolaylıkla uygulayabileceği bir yöntemdir.

Yetiştirmek istediğiniz bitkinin, içi besin çözeltili bir kapta oksijen ve suyla temas ettiğine emin olun, hepsi bu.

Bitkinizin büyümesi ile kap içinde bulunan suyun bitmesi paralel olarak gerçekleşecektir. Teorik olarak kap içindeki su bittiğinde bitkinizin istenen boyutlara ulaşması beklenir.

Ancak, kap içindeki su bittiği halde bitkiniz istediğiniz boyuta ulaşmadı ise kaba bir miktar daha besin çözeltili su ekleyerek bitkinin gelişimini devam ettirmesini sağlayabilirsiniz.

5. Aquaponics System / Aquaponic Sistem / Akuaponik Sistem

Çalışma prensibi: Aquaponic  sistem, hidroponik sistem ile akvaryumun birleştirilmesi sonucu ortaya çıkmış verimli bir topraksız tarım yöntemi olarak ön plana çıkmaktadır.

Normal şartlar altında, standart bir hidroponik sistemde, bitkilerin büyümesi ve gelişmesi için besin çözeltileri hazırlanarak sulama suyuyla karıştırılması gerekmektedir.

Ancak, aquaponic sistemin mucizevi müdahalesi tam da burada karşımıza çıkmaktadır.

Balıkların dışkılamaları sonucunda, bitkilerin sulama suyu doğal olarak gübrelenmiş ve bu sayede ekstra kimyasallara ya da yapay çözeltilere gerek duymaksızın bitkiler ihtiyaç duyduğu besine kavuşmuş olur.

Balıkların dışkıladığı su pompa ile bitki köklerine basılır.

Bitki kökleri tarafından kullanılan gübrelenmiş su bir bakıma kökler tarafından da temizlenmiş olarak balıkların bulunduğu hazneye geri döner.

Böylelikle hem bitkiler için besin açısından doygun bir çözelti hem de balıklar için temizlenmiş su elde edilerek doğal ekolojik dengenin sağlanması ile oldukça verimli sonuçlar elde edilir.

Bu yöntem ile hem bitki yetiştirmek hem de balık üretimi sağlamak mümkündür. Çİfte kazanç eldesi vardır.

 

Avantajlar:

 • Hem balık hem sebze yetiştirmeyi aynı anda mümkün kılar,
 • Ek gübreleme veya böcek ilacı gibi kimyasallara ihtiyaç duyulmaz,
 • Verimliliği çok yüksek bir sistemdir. Hem balık hem sebze ihtiyacını tek sistemle giderebilirsiniz,
 • Kapalı devre bir sistemdir. Yalnızca balıkların tüketeceği gıda için dışarıdan müdahale gerekliliği vardır. Bunun dışında ek ihtiyacı yoktur,
 • Kapalı devre sistem olduğundan dolayı su tüketimi oldukça cimridir. Geleneksel tarım metodlarının kullandığı suyun %2 sini kullanarak aynı miktarda besin elde edilebilir.

Dezavantajlar:

 • Enerji ihtiyacı yüksektir. Pompalar, ısıtmalar ve sistemin çalışır halde tutulması için kesintisiz enerji sağlanmalıdır,
 • Diğer hidroponik sistemlerinde olduğu kadar kompakt ve az yer kaplayan bir dizayn oluşturmak daha güçtür,
 • Balık sağlığı oldukça önemlidir. Balıkların sağlığı bitki sağlığını direkt etkilemektedir. Bu yüzden sık sık kontroller yapmak gerekir,

Açıklama: Aquaponic sistemler rakiplerine göre biraz daha karmaşık sistemlerdir. Bunun sebeplerinden en önemlisi sisteme canlı hayvan dahil edilmiş olmasıdır. Bunun yanında sistemi kurarken dikkat edilmesi gereken unsurlar;

 • Akvaryum,
 • Bitki haznesi,
 • Katı atıkların çökmesini sağlamak için 3. hazne,
 • Filtrasyon sistemi,
 • Su sirkülasyonu için su pompası
 • Hava pompası, hava taşı (akvaryum için)

Bu malzemelerin seçimi tasarımınızın gerekliliklerine uygun şekilde tercih edilmelidir. Aksi halde sistem sonuç üretecek şekilde çalışmaz.

Sistemi kurmadan önce iyi şekilde tasarlanmış ve hesaplamalarının yapılmış olması çok önemlidir.

Aquaponic sisteme uygun balık türleri: Her balık türü aquaponic sistemler için uygun değildir. Doğru balıkları tercih etmek bu sistemin beklenilen şekilde çalışması için olmazsa olmaz girdilerdendir. Yanlış balıkları seçmeniz durumunda sonuç hem balıklarınız hem de bitkileriniz açısından dramatik olabilir.

Aquaponic sistemde kullanılacak balıklarda olması gereken özellikler;

 • Çok sayıda balık olan akvaryumlarda gelişim gösterebilmeli. Gelişmek için büyük alanlara ihtiyaç duymamalı,
 • PH, Nitrat doygunluğu ve Sudaki Oksijen seviyesinde ortaya çıkacak dalgalanmalardan etkilenmemeli,
 • Hastalıklara ve parazitlere karşı dirençli olmalı,
 •  Az miktarda yem ile hızlı büyüme sağlayabilmeli,
 • Süs balıkları ya da yenebilir balıklar olmalı.

Aquaponic sistemde kullanılacak balıklar;

Aquaponic sistemlerde başarı elde edilmiş balık türlerinden bazıları aşağıdadır.

 • Tilapia/
 • Trout / Alabalık
 • Catfish / Kedi balığı
 • Carp / Sazan
 • Largemouth Bass / Çipura bas
 • Ornamental fish / Süs balığı
 • İnvertebrates / Akvaryum temizleyiciler

6. Aeroponics System / Sisleme Sistemi

Çalışma prensibi: Sisleme sisteminde, zamanlayıcı ve pompa bulunur. Zamanlayıcının, su pompasını tetiklemesiyle bitki köklerine su partikülleri püskürtülür. Sisleme sıklığının fazla olması bitki gelişimi açısından olumlu etki yaratır.

Her bir sisleme aralığı en fazla bir kaç dakika olmalıdır.

 

 

Avantaj:

 • Bitki kökleri, ihtiyaç duyduğu bol miktarda oksijene sahip olur,
 • Su tasarrufu sağlanır.

Dezavantaj:

 • Diğer yöntemlere göre daha maliyetlidir,
 • Elektrik kesintileri karşısında diğer yöntemlere göre daha savunmasızdır.

7. The Wick System / Fitil Sistemi

Çalışma Prensibi: İçerisinde besin çözeltili su bulunan hazne ile bitkilerin bulunduğu hazne arasına fitillerin yerleştirmesi ve bu fitiller vasıtasıyla besin çözeltili suyun bitki köklerine taşınması prensibine dayanır.

 

Avantaj:

 • Kolay kurulum,
 • Hidroponik sisteme yeni başlayanlar ya da çocuklar için uygun bir tercih,
 • Enerji kesintilerinden hiç bir şekilde etkilenmez.

Dezavantaj:

 • Büyük bitiler için uygun bir sistem değildir,
 • Besin çözeltisi verimli kullanılmadığından dolayı maliyeti yüksektir.

Açıklama: Bu sistemde diğer yöntemlerin aksine herhangi bir pompa ya da zamanlayıcı yoktur. Yöntemi, Pasif yöntem olarak da adlandırabiliriz.

Besin çözeltili su fitiller ile bitki köklerine ulaşır. Fitilin taşıyabileceği su miktarı çok yüksek olmadığı için yalnızca küçük bitkiler yetiştirilebilir.

8. Deep Water Culture ( DWC ) / Derin Su Kültürü 

Çalışma Prensibi: İçerisinde besin çözeltili su bulunan bir haznenin üzerinde strafor levha yüzdürülür. Su üzerinde askıda kalan bu strafor levhada açılan deliklerden bitkiler sarkıtılır. Bu sayede bitki kökleri besin çözeltili su ile temas eder. Kraky metoduna benzer bir metoddur.

Sistemde hava pompası bulunmalıdır. Böylelikle suyun ihtiyaç duyduğu oksijen sağlanmış olacaktır.

 

deep water culture

 

Avantajlar:

 • Ucuz bir sistemdir,
 • Kurulumu kolaydır,
 • Su tasarrufu sağlar.

Dezavantajlar:

 • Büyük bitkiler için uygun değildir,
 • Yavaş büyüyen bitkiler için tavsiye edilmez.

Açıklama: En basit hidroponik sistemdir. Bir hazne, strafor film, hava pompası dışında başka bir malzeme ihtiyacı yoktur. Marul dışında bir bitki yetiştirmek için uygun değildir.

9. EBB & Flow System / Sula ve Tahliye Et

Açıklama: Kabarcık akışlı hidroponik sisteminin bir benzeridir. Tek fark, sistemde hava pompası bulunmamasıdır.


Yazımızın bu kısmına kadar bahsettiğimiz konular;

 • Topraksız tarımı tercih etmenin sebepleri,
 • Topraksız tarım nedir,
 • Topraksız tarım sistemleri ve detaylı anlatım

Umuyorum bahsettiğimiz konular hakkında yeterli bilgiyi verebilmişimdir. Kafanızda oluşan soru işaretlerine karşın aşağıdaki yorum kısmını kullanabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım.

Topraksız tarım yazı dizimizin 1. bölümü olan bu yazımızın sonuna geldik. Sonraki bölümlerde;

 • En iyi topraksız tarım yöntemi,
 • Topraksız tarım ile yetiştirilebilecek besinler,
 • Topraksız tarım sistemi dizayn ve kurulum
 • Uygulama şartları
 • Topraksız tarımda bitki besinleri
 • Topraksız tarım avantaj ve dezavantajları

gibi konulardan bahsediyor olacağız. Bizi takip etmeye devam edin efendim. Görüşmek üzere…

 

İçeriği ne kadar beğendin?
[Toplam: 7   Ortalama: 5/5]

Yazar: Dolu Kafa

Dolu KafaKabına sığamayan, oturduğu yerde duramayanların mağduriyetini ortadan kaldırmak amacıyla "Dolukafa.com" internet sitesini kurmuş bir hayalperest. Plan büyük, yol uzun. Yüreğin umutlu, kafan dolu ise sen de katıl aramıza...

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

1 Cevap

 1. 19 Mayıs 2020

  […] topraksız tarım ve topraksız tarım yöntemlerini detaylı bir biçimde anlattığım yazımı BURAYA tıklayarak […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook

dolukafa

Instagram

dolukafa

WhatsApp

+90 531 850 2317